Współpraca

Logistyka

Podczas realizacji zleceń, przeprowadzamy za Państwa cały proces logistyczny. Na terenie Łodzi codziennie bezpłatnie odbieramy i dostarczamy prace. Dla gabinetów spoza Łodzi zamawiamy odpowiednią przesyłkę z informacją o terminie i sposobie odbioru/nadania, niezwłocznie wysyłamy drogą emaliową etykietę na przesyłkę wraz z krótkim instruktarzem postępowania.

Kompleksowa obsługa

Bezpłatnie zaopatrujemy gabinety w niezbędne i praktyczne karty zleceń, kolorniki akrylu do ortodoncji i zębów. Do aparatów dołączamy pudełka dla pacjentów, instrukcje użytkowania, certyfikaty, kluczyki. Ponadto możemy dostarczyć plakaty, ulotki oraz broszury informacyjne dla pacjentów dotyczące nowości wprowadzanych przez naszą pracownię. Udostępniamy również pudełka do transportu, koperty kurierskie oraz etykiety kurierskie.

Gwarancja

Na nasze prace udzielamy gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji ujętymi w Umowie współpracy.

NFZ

Wykonujemy również prace w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy zarejestrowani w Portalu Świadczeniodawcy NFZ. Prowadzimy pełną dokumentację medyczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010, Nr 107 poz. 679). 

Wymogi prawne

Wystawiamy certyfikaty prac i instrukcje użytkowania zgodnie z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych z dnia 12 stycznia 2011r (Dz.U. 2011, Nr 16, poz. 74). Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi , zgodnie ww. ustawą.

Ubezpieczenie

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art 5 pkt 41 lit. b i d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

Harmonogram realizacji zleceń

Dbając o wysoką jakość i terminową realizację zleconych prac, przygotowaliśmy dla Państwa harmonogram realizacji zleceń. Do każdej pozycji zlecenia podana została ilość dni potrzeba na jej wykonanie.

Prace ekspresowe

Wykonanie prac w terminie szybszym niż ustalony w dostarczonym harmonogramie jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu z laboratorium. Do prac wykonywanych ekspresowo jest doliczana dodatkowa opłata, zgodnie z listą prac ekspresowych. Dla prac nieujętych na liście cena jest ustalana indywidualnie przed wykonaniem pracy/etapu pracy.

Prace ortodontyczne:

Rodzaj pracy dni

- Modele diagnostyczne:
        3D cyfrowe (STL)
        gipsowe
- Modele robocze gipsowe3

- Aparaty i szyny retencyjne
- Szyny śródoperacyjne
- Artykulacja modeli z łuku twarzowego4

- Pozostałe szyny termoformowane
- Aparaty grubołukowe
- Modele cyfrowe z analizami
- Naprawy5

- Aparaty zdejmowane
- System Alignerów 3D
- SET-UP 3D
- Prace na miniimplantach orto.
- Ekspandery (RPE/RME) i GMD
- Modele gipsowe pokazowe
6

- System Alignerów w systemie GIPS
- SET-UP GIPSOWY


7

- Prace "bez terminu"


8

- Niekomplentne/nieczytelne zlecenia
- Zlecenia wymagające konsultacji


9+

Prace protetyczne:

Od stycznia 2019r. laboratorium wycofało się z wykonywania zleceń protetycznych.

 

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora GREG-DENT ORTHODONTICS SP. Z O.O. jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym.

Wszystkie zdjęcia, grafiki, teksty i inne elementy znajdujące się na stronie www.greg-dent.pl są własnością firmy GREG-DENT ORTHODONTICS SP. Z O.O. ( Zarejestrowana w Sadzie Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000993602 NIP: 9472008901, REGON: 52327731400000, kapitał zakładowy wynosi 40 000 zł. Dawniej: Grzegorz Piątkowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Grzegorz Piątkowski GREG-DENT Laboratorium protetyczno-ortodontyczne). Zostały one wykonane przez, bądź na zlecenie firmy. Wszystkie elementy nie będące własnością firmy GREG-DENT ORTHODONTICS SP. Z O.O. zostały umieszczone za zgodą firm/twórców będących właścicielami w/w elementów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © GREG-DENT 2018.
Projekt i wykonanie — combar.pl